Thủ tục chốt sổ BHXH khi công ty nợ BHXH
|

Thủ tục chốt sổ BHXH khi công ty nợ BHXH

Bảo hiểm xã hội được xem khoản tiền nhằm bảo đảm cuộc sống người lao động khi thu nhập không được ổn định. Bảo hiểm xã hội bao gồm 2 loại hình thức là bắt buộc và tự nguyện. Không phải chế độ bảo hiểm xã hội nào cũng được phép đóng tự nguyện. Mời bạn đọc quan tâm về vấn đề này tham khảo bài viết tư vấn giải quyết tình huống sau để biết thêm thông tin.

Chi tiết
Mẫu Quyết định thôi việc
|

Mẫu Quyết định thôi việc

Nội dung cụ thể đối với Quyết định về việc cho thôi việc cần thể hiện về đối tượng, lý do,... cho thôi việc và các vấn đề khác liên quan, Bạn hãy tìm hiểu quy định pháp luật liên quan để hoàn thiện quyết định thôi việc phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Chi tiết
Mẫu Đơn xin nghỉ phép
|

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Nội dung Đơn nghỉ phép gồm thông tin về nhân viên xin nghỉ phép, thời gian, lý do xin nghỉ, công việc bàn giao và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết
Quy định của pháp luật về nghỉ việc, thôi việc.
|

Quy định của pháp luật về nghỉ việc, thôi việc.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Hiện tại em đang làm việc cho cơ quan nhà nước với loại hợp đồng xác định thời hạn... Em vào làm ngày (26/11/2015) đến cuối tháng 12/2015 mới được gọi lên kí hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc là ngày (4/1/2016- 31/1/2016) .

Chi tiết
Tư vấn miễn phí