Quy định của pháp luật về nghỉ việc, thôi việc.
|

Quy định của pháp luật về nghỉ việc, thôi việc.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Hiện tại em đang làm việc cho cơ quan nhà nước với loại hợp đồng xác định thời hạn... Em vào làm ngày (26/11/2015) đến cuối tháng 12/2015 mới được gọi lên kí hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc là ngày (4/1/2016- 31/1/2016) .

Chi tiết
Thủ tục chốt sổ BHXH khi công ty nợ BHXH
|

Thủ tục chốt sổ BHXH khi công ty nợ BHXH

Luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí trường hợp hỏi về: Thủ tục chốt sổ BHXH khi công ty nợ BHXH; Sổ BHXH sai thông tin cha mẹ có phải cấp lại? Mất sổ bảo hiểm phải làm thế nào? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết
Mẫu Đơn xin nghỉ phép
|

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Nội dung Đơn nghỉ phép gồm thông tin về nhân viên xin nghỉ phép, thời gian, lý do xin nghỉ, công việc bàn giao và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết
Mẫu Quyết định thôi việc
|

Mẫu Quyết định thôi việc

Nội dung cụ thể đối với Quyết định về việc cho thôi việc cần thể hiện về đối tượng, lý do,... cho thôi việc và các vấn đề khác liên quan, Bạn hãy tìm hiểu quy định pháp luật liên quan để hoàn thiện quyết định thôi việc phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Chi tiết
Gọi ngay