Bài viết về chủ đề "đơn xin nghỉ phép"

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn xin nghỉ phép
Hỏi về chế độ xin nghỉ phép khi người lao động bị ốm

Hỏi về chế độ xin nghỉ phép khi người lao động bị ốm

Tôi có một cô cháu làm việc ở cơ quan nhà nước được 02 năm. Nay bị bệnh xin nghỉ phép 3 năm có được không?. Nếu được thì thực hiện theo văn bản nào?. Nếu hết phép 3 năm mà chưa hết bệnh thì nghỉ trị bệnh thực hiện theo văn bản pháp luật nào là có lợi nhất. Chân thành cảm ơn luật sư.!

Chi tiết >>

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Nội dung Đơn nghỉ phép gồm thông tin về nhân viên xin nghỉ phép, thời gian, lý do xin nghỉ, công việc bàn giao và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>