Nghỉ thai sản có được tính là thời gian nâng bậc lương thường xuyên không?
|

Nghỉ thai sản có được tính là thời gian nâng bậc lương thường xuyên không?

Luật sư tư vấn về thời gian nâng bậc lương thường xuyên đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập có được tính thời gian nghỉ thai sản là thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên không?

Chi tiết
Tiêu chí nâng bậc lương thường xuyên cho giáo viên là gì?
|

Tiêu chí nâng bậc lương thường xuyên cho giáo viên là gì?

Thông thường tiêu chí đặt ra đầu tiên của người lao động khi tìm kiếm một công việc mới là khoản thu nhập có được từ công việc đó. Pháp luật luôn linh hoạt cho người sử dụng lao động và người lao động ký kết hợp đồng lao động được thỏa thuận về khoản tiền lương nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, các vấn đề về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lại phải tuân thủ theo các văn bản pháp luật riêng biệt. Vậy quy định đó như thế nào?

Chi tiết
Có tăng lương cho người làm việc trong đơn vị tự thu tự chi theo NĐ 17/2015/NĐ-CP
|

Có tăng lương cho người làm việc trong đơn vị tự thu tự chi theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

Xin chào anh/chị luật sư! anh/chị giúp em giải đáp thác mắc: em đang công tác ở trung tâm nước SH&VSMT nông thôn, đơn vị em là đơn vị tự thu tự chi. Cuối năm đơn vị hoạt động có dư sẽ được chia thu nhập tăng thêm cuối năm theo quy chế chi tiêu nội bộ. Vậy em có được nhận thu nhập tăng thêm theo nghị định 17/2015/NĐ – CP không? Anh/chị tư vấn qua mail giúp em nhé! Em xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết
Tư vấn miễn phí