Bài viết về chủ đề "đơn vị cũ"

ĐƠN VỊ CŨ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn vị cũ
đến đơn vị mới làm việc thì phải làm sao?

đến đơn vị mới làm việc thì phải làm sao?

Em là viên chức đã ký 1 hợp đồng làm việc lần đầu thời hạn 12 tháng với đơn vị A, hết hợp đồng làm việc lần đầu em ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn 36 tháng đến ngày 03/01/2016 thì hết hạn hợp đồng, cho đến nay em cũng chưa ký tiếp hợp đồng nào khác, em viết đơn xin chấm dứt hợp đồng thì đơn vị A không đồng ý chấm dứt hợp đồng cho em với lý do là chưa có người thay thế vị trí của em. Giờ em trúng tuyển viên chức ở đơn vị B muốn nghỉ việc ở đơn vị A để ký hợp đồng ở đơn vị B thì có cần phải thô

Chi tiết >>