Bài viết về chủ đề "đơn vị"

ĐƠN VỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn vị
Thắc mắc về chi trả thu nhập tăng thêm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thắc mắc về chi trả thu nhập tăng thêm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tư vấn về vấn đề trả thu nhập tăng thêm khi người lao động hay công chức, viên chức nghỉ việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết >>

Chế độ nghỉ lễ, tết của người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chế độ nghỉ lễ, tết của người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật sư tư vấn về trường hợp người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ca được hưởng chế độ nghỉ Lễ, tết như thế nào. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>