Bài viết về chủ đề "đơn giá tiền lương"

ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đơn giá tiền lương
Làm thêm thứ 7 và đã được nghỉ bù thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không?

Làm thêm thứ 7 và đã được nghỉ bù thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không?

Tôi đang công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp, hàng tuần làm việc từ thứ 2 đén thứ 6; ngày thứ 7 và chủ nhật được nghỉ . Thỉnh thoảng có nhiệm vụ cần làm gấp, tôi phải làm thêm giờ vào thứ 7

Chi tiết >>

Đi làm ngày nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5 được hưởng lương thế nào?

Đi làm ngày nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5 được hưởng lương thế nào?

Bộ luật lao động 2012 quy định chi tiết về những ngày nghỉ lễ tế người lao động được hưởng nguyên lương và cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào bạn đêm như sau:

Chi tiết >>