Bài viết về chủ đề "đối tượng nghỉ hưu trước tuổi"

ĐỐI TƯỢNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tượng nghỉ hưu trước tuổi
Đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 108

Đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 108

Hỏi: Tôi sinh ngày 14/02/1966, hiện là giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục mầm non, tôi đóng BHXH liên tục từ tháng 6/1986. Vì sức khoẻ suy giảm, tôi muốn về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014 có được không? Tôi được lĩnh khoảng bao nhiêu trước khi về hưu trước tuổi? (năm 2010 đến tháng11/2011 hệ số lương của tôi là 4.06+ 8% PCVK, từ 1/12/2011 đến 1/11/201x hệ số lương của tôi là 4.58, từ 1/12/201x đến hiện nay hệ số lương của tôi là 4.89.

Chi tiết >>