Bài viết về chủ đề "đối tương áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP"

ĐỐI TƯƠNG ÁP DỤNG NGHỊ ĐỊNH 116/2010/NĐ-CP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tương áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP
Hỏi về đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của Nghị Định 116/2010/NĐ-CP

Hỏi về đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của Nghị Định 116/2010/NĐ-CP

Em là quân nhân trong QĐ hiện đang công tác tại: thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I.II, III, thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, theo quyết định của chủ nhiệm ủy ban dân tộc và hiện đang được hưởng phụ cấp 70% theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chi tiết >>