Bài viết về chủ đề "đối tượng 03 và 05"

ĐỐI TƯỢNG 03 VÀ 05 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đối tượng 03 và 05
Chính sách ưu tiên cho công an tại ngũ được cử đi học

Chính sách ưu tiên cho công an tại ngũ được cử đi học

Luật sư tư vấn về các đối tượng 03 và 05 được quy định tại chính sách được ưu tiên quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành ngày 26/02/2015. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>