Bài viết về chủ đề "đổi số nhà"

ĐỔI SỐ NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đổi số nhà
Tư vấn về xin sửa đổi số nhà

Tư vấn về xin sửa đổi số nhà

Nhà em khi xưa thuộc địa chỉ là hẻm 43/47 Dã Tượng nhưng hiện tại để kiếm được nhà thì phải đi trên đường Hưng Phú (một số nhà xung quanh đã đổi sang số nhà là đường Hưng Phú). Vì lý do đó mà em rất khó khăn trong việc nhận thư cũng như vật phẩm gửi qua đường bưu điện và thường xuyên thất lạc. Nay xin luật sư cho em hỏi về hồ sơ cũng như cách thức xin đổi số nhà ạ.

Chi tiết >>