Đặt cọc khi mua đất. Điều kiện để giao dịch mua đất có hiệu lực.
|

Đặt cọc khi mua đất. Điều kiện để giao dịch mua đất có hiệu lực.

Các bên trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thỏa thuận về khoản tiền đặt cọc nhằm chuyển mục đích sử dụng đất thì được hoàn lại tiền cọc trong những trường hợp nào? Giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần những điều kiện gì để hợp lệ? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí