Bài viết về chủ đề "đòi lại tài sản."

ĐÒI LẠI TÀI SẢN. - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đòi lại tài sản.
Đòi lại đất người khác chiếm hữu bất hợp pháp

Đòi lại đất người khác chiếm hữu bất hợp pháp

Kính thưa luật sư ! Trước năm 1975 cha mẹ tôi có khai phá 1 mảnh đất, để gia đình trồng hoa màu sau khi cha mẹ mất miếng đất đó đc để ko. Cho đến năm 2006 thì có công ty viễn thông qua thuê để làm trụ phát sóng. Do đất của cha mẹ khai phá nên ko có giấy tờ, mà trước khi chết cũg ko để lại giấy tờ gì nên, mảnh đất đó được sở hữa của tất cả a chị e.

Chi tiết >>