Bài viết về chủ đề "Đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

ĐÒI LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đòi lại tài sản mà người không phải chủ sở hữu mang thế chấp tại ngân hàng

Đòi lại tài sản mà người không phải chủ sở hữu mang thế chấp tại ngân hàng

Em có hai câu hỏi: 1) Anh chị cho em hỏi là sau khi hòa giải thành ở UBND cấp xã về việc chia đất đai. Sau thời gian là 5 năm, người thừa kế có quyền nộp đơn lên Tòa án để yêu cầu chia lại đất đai hay không? 2) Anh A và chị B đã hòa giải thành về việc chia đất đai ở UBND cấp xã.

Chi tiết >>