Bố mất, muốn đòi lại di sản thừa kế mà chú út đã đứng tên sổ đỏ giải quyết như thế nào?
|

Bố mất, muốn đòi lại di sản thừa kế mà chú út đã đứng tên sổ đỏ giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về hưởng di sản thừa kế do ông nội để lại. Liệu di chúc đó có hợp pháp hay không hợp pháp? Bố được hưởng di sản thừa kế từ ông nội như thế nào? Chú út đứng tên trên sổ đỏ cả phần bố được hưởng di sản thừa kế từ ông nội. Bố mất, muốn kiện đòi lại di sản bố được hưởng từ ông nội có được không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí