Bài viết về chủ đề "Đòi bất động sản bị chiếm hữu không ngay tình"

ĐÒI BẤT ĐỘNG SẢN BỊ CHIẾM HỮU KHÔNG NGAY TÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Đòi bất động sản bị chiếm hữu không ngay tình
Mua bán đất không có hợp đồng

Mua bán đất không có hợp đồng

Tình huống nảy sinh từ vấn đề nhà nước không thực hiện chia lại đất nông nghiệp vào năm 2013. Nội dung chính như sau: vào năm 2000, gia đình tôi có mua một mảnh đất nông nghiệp để trồng lúa, đất này là đất người bán được chia năm 1993. Vì người bán chuyển đi chỗ khác sống nên bán cho chúng tôi, họ bán với giá là bán luôn, nghĩa là họ nói bán cho đến khi nhà nước thu hồi chia lại thì thôi, chừng nào chưa chia thì chỗ đất đó vẫn thuộc quyền sỡ hữu của chúng tôi.

Chi tiết >>