Bài viết về chủ đề "độc hại nguy hiểm"

ĐỘC HẠI NGUY HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về độc hại nguy hiểm
Hỏi về người lao động trong môi trường độc hại chờ nghỉ hưu?

Hỏi về người lao động trong môi trường độc hại chờ nghỉ hưu?

Câu hỏi tư vấn: Tôi năm nay 43 tuổi, tôi đã tham gia bảo hiểm đươc 24 năm ngành độc hại nay xin nghỉ sớm chờ hưu vào năm 2023. Xin hỏi luât gia tới đó tôi 50 tuổi tôi có được hương lương hưu như quy định của ngành độc hại đặc thù hay phải trừ phần trăm của tuổi lao động. Xin chân thành cảm cơ luật gia.

Chi tiết >>

Văn thư, lưu trữ có được coi là ngành nghề độc hại không?

Văn thư, lưu trữ có được coi là ngành nghề độc hại không?

Luật sư tư vấn về danh mục các ngành nghề độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật lao động.

Chi tiết >>