Bài viết về chủ đề "doanh nghiệp thuê đất"

DOANH NGHIỆP THUÊ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về doanh nghiệp thuê đất
Mẫu Tờ khai thuế nhà đất áp dụng cho tổ chức

Mẫu Tờ khai thuế nhà đất áp dụng cho tổ chức

Mẫu Tờ khai thuế nhà đất áp dụng cho tổ chức ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011 /TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính có nội dung như sau:

Chi tiết >>