Bài viết về chủ đề "doanh nghiệp sở hữu nhà nước"

DOANH NGHIỆP SỞ HỮU NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về doanh nghiệp sở hữu nhà nước
Tư vấn chuyển nơi công tác thì có được chuyển hệ số lương?

Tư vấn chuyển nơi công tác thì có được chuyển hệ số lương?

Nội dung tư vấn: Hiện tại, em đã đóng bảo hiểm tại 1 Doanh Nghiệp tư nhân, mức lương 3,58, trình độ Đại học. Công ty đã giải thể, sau đó em xin vào làm hợp đồng dài hạn của 1 doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu.

Chi tiết >>