Bài viết về chủ đề "doanh nghiệp liên doanh"

DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về doanh nghiệp liên doanh
Tư vấn về tăng vốn điều lệ đối với doanh nghiệp liên doanh

Tư vấn về tăng vốn điều lệ đối với doanh nghiệp liên doanh

Xin nhờ luật sư tư vấn nội dung như sau: Công ty chúng tôi là công ty liên doanh thành lập từ năm 1994 giữa đối tác nước ngoài và Tổng công ty Nhà nước VN, vốn điều lệ là 5.000.000 USD, bên VN góp 40%. Trong quá trình hoạt động, công ty liên doanh có vay vốn từ đối tác nước ngoài (không tính lãi) để phát triển sản xuất, tính đến cuối năm 2014 công nợ là 120 tỷ VNĐ.

Chi tiết >>