Hỏi về kinh phí công đoàn
|

Hỏi về kinh phí công đoàn

Luật sư tư vấn quy định pháp luật về kinh phí công đoàn. Mức thu, trích, nộp kinh phí công đoàn được pháp luật quy định như nào? Đơn vị nào có trách nhiệm quản lý đoàn phí công đoàn cơ sở? Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí