Bài viết về chủ đề "đô thị hóa "

ĐÔ THỊ HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đô thị hóa

 • Quy định về Đất ở tại đô thị

  Quy định về Đất ở tại đô thị.

  • 27/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đất ở đô thị được quy định, hướng dẫn và giải thích về nội dung, bố trí về mục đích xây dựng, quy hoạch và hình thức giao đất và các vấn đề khác liên quan như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×