Bài viết về chủ đề "định giá trong tố tụng"

ĐỊNH GIÁ TRONG TỐ TỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về định giá trong tố tụng
Định giá tài sản trong hoạt động tố tụng?

Định giá tài sản trong hoạt động tố tụng?

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản (HĐĐGTS) là một trong những chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong các vụ án nói chung.

Chi tiết >>