Bài viết về chủ đề "đình công"

ĐÌNH CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đình công
Công ty thay đổi lương, không đồng ý phải giải quyết thế nào?

Công ty thay đổi lương, không đồng ý phải giải quyết thế nào?

Kính gửi Luật sư! Xin gửi Luật sư nội dung về việc công ty thay đổi lương như sau: Đơn vị tôi là một công ty cổ phần. Do điều kiện kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ. Xuất phát từ tình hình trên, Giám đốc đã họp với các phòng, bộ phận và bàn, quyết định điều chỉnh giảm lương khối văn phòng và điều chỉnh tăng mức khoán Cửa hàng xăng dầu (căn cứ vào sản lượng các cửa hàng đạt được trong ba tháng gần nhất), đồng thời điều chỉnh giảm đơn giá khoán.

Chi tiết >>

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Các tranh chấp lao động tập thể đều có thể được giải quyết tại cơ sở theo trình tự thủ tục sau:

Chi tiết >>

Yêu cầu công nhân làm bù do bảo trì máy móc có đúng quy định?

Yêu cầu công nhân làm bù do bảo trì máy móc có đúng quy định?

Thưa luật sư nhờ tư vấn giúp về việc nếu người lao động không đồng ý về lương, thời giờ nghỉ ngơi với người sử dụng lao động thì phải làm thế nào? Nếu người lao động đình công thi sao? như sau: Tôi được biết theo Luật Lao động 2012 sửa đổi thì: "Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

Chi tiết >>