Bài viết về chủ đề "đình công"

ĐÌNH CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đình công
Công ty thay đổi lương, không đồng ý có được đình công không?

Công ty thay đổi lương, không đồng ý có được đình công không?

Kính gửi Luật sư! Xin gửi Luật sư nội dung sau: Đơn vị tôi là một công ty cổ phần, do một Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (nắm 75% vốn điều lệ). Đơn vị có khối văn phòng (hưởng lương chức danh công việc) và khối Cửa hàng bán lẻ xăng dầu (hưởng lương khoán theo sản lượng).

Chi tiết >>

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Các tranh chấp lao động tập thể đều có thể được giải quyết tại cơ sở theo trình tự thủ tục sau:

Chi tiết >>

Tư vấn quy định của pháp luật về đình công

Tư vấn quy định của pháp luật về đình công

Luật sư tư vấn về việc nếu người lao động không đồng ý về lương, thời giờ nghỉ ngơi với người sử dụng lao động thì phải làm thế nào? Nếu người lao động đình công thi sao? Quy định pháp luật chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Đình công và góc nhìn từ phía người lao động!

Đình công và góc nhìn từ phía người lao động!

Không khó khăn để chúng ta nhận ra những yếu tố dẫn tới các cuộc đình công gia tăng như hiện nay. Đầu tiên phải nói đến các quy định áp luật điều chỉnh quyền lợi, nghĩa vụ, quan hệ giữa doanh nghiệp và NLĐ còn nhiều chồng chéo và bất cập.

Chi tiết >>