Bài viết về chủ đề "đình công"

ĐÌNH CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đình công

Công ty thay đổi lương, không đồng ý phải giải quyết thế nào?

Kính gửi Luật sư! Xin gửi Luật sư nội dung về việc công ty thay đổi lương như sau: Đơn vị tôi là một công ty cổ phần. Do điều kiện kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ. Xuất phát từ ...

Chi tiết >>

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động rất khó ssể người lao động và người sử dụng lao động cùng thống nhất được tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện công việc. Khi đó ...

Chi tiết >>

Yêu cầu công nhân làm bù do bảo trì máy móc có đúng quy định?

Thưa luật sư nhờ tư vấn giúp về việc nếu người lao động không đồng ý về lương, thời giờ nghỉ ngơi với người sử dụng lao động thì phải làm thế nào? Nếu người lao động đình công thi sao? như sau: Tôi ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169