Bài viết về chủ đề "đính chính và thu hồi"

ĐÍNH CHÍNH VÀ THU HỒI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đính chính và thu hồi
Đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sai lệch diện tích đất

Đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sai lệch diện tích đất

Năm 2003 mẹ tôi có cho tôi một mảnh đất có diện tích là 165m2 để tôi làm nhà và mẹ tôi cũng tự làm đơn chuyển nhượng đất cho tôi và đã được UBND thị trấn ký quyết định chuyển quyền sử dụng đất từ mẹ sang con cho tôi ,nhưng thời gian làm bìa đỏ đã kéo dài hai năm tôi mới nhận được thông báo lấy sổ.

Chi tiết >>