Bài viết về chủ đề "đình chỉ thi công"

ĐÌNH CHỈ THI CÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đình chỉ thi công
Tư vấn về hiệu lực của quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng

Tư vấn về hiệu lực của quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng

Tôi đã kiến nghị về việc vi phạm trật tự xây dựng của chủ sở hữu bất động sản liền kề. UBND phường đã ra Quyết định về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng, tuy nhiên chủ sở hữu bất động sản liền kề vẫn hoàn thiện công trình. Xin hỏi: Quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ công trình hay chỉ với bộ phận công trình đang vi phạm trật tự xây dựng?

Chi tiết >>