Tư vấn về xử lý kỷ luật lao động?
|

Tư vấn về xử lý kỷ luật lao động?

Nội dung đề nghị tư vấn: Nhưng có ảnh hưởng tới lưởng tháng 13 của e không?, sao họ đã giam lương tháng 13 của em và cả lưởng cơ bản cũng giảm của em . Vậy nếu e muốn nhận được hết số tiền của em phải làm sao luật sư?.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí