Bài viết về chủ đề "điều tra đất đai"

ĐIỀU TRA ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều tra đất đai
Điều tra cơ bản về Đất đai theo quy định pháp luật

Điều tra cơ bản về Đất đai theo quy định pháp luật

Điều tra cơ bản về Đất đai được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>