Bài viết về chủ đề "điều lệ công ty TNHH "

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều lệ công ty TNHH

 • Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Điều lệ công ty liên doanh

  Mẫu Điều lệ công ty liên doanh.

  • 15/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Điều lệ công ty liên doanh bao gồm thông tin các bên tham gia liên doanh, tên, địa chỉ, vốn, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

  Mẫu Điều lệ công ty cổ phần.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Điều lệ công ty cổ phần - Nội dung gồm thông tin về công ty, cổ đông sáng lập, cơ cấu góp vốn, cơ cấu quản lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

  Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.

  • 22/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Điều lệ công ty là do công ty ban hành, là bản cam kết của các thành viên công ty về việc thành lập công ty, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Khi ban hành điều lệ nội dung điều lệ phải căn cứ theo các quy định về pháp luật doanh nghiệp và không được trái với các quy định pháp luật. Trong trường hợp, bạn cần tìm hiểu về điều lệ bạn có thể tham khảo theo mẫu chúng tôi cập nhật sau đây.

  Chi tiết
 • Nội dung Điều lệ công ty

  Nội dung Điều lệ công ty.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Điều lệ Công ty (các loại hình doanh nghiệp) cần đáp ứng đủ các nội dung sau đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn