Bài viết về chủ đề "điều lệ công ty TNHH"

ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều lệ công ty TNHH
Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Điều lệ công ty liên doanh

Mẫu Điều lệ công ty liên doanh

Nội dung Điều lệ công ty liên doanh bao gồm thông tin các bên tham gia liên doanh, tên, địa chỉ, vốn, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

Mẫu Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần - Nội dung gồm thông tin về công ty, cổ đông sáng lập, cơ cấu góp vốn, cơ cấu quản lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Dự thảo điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên này có tính tham khảo, Doanh nghiệp có thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Chi tiết >>

Nội dung Điều lệ công ty

Nội dung Điều lệ công ty

Theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 thì Điều lệ Công ty (các loại hình doanh nghiệp) cần đáp ứng đủ các nội dung sau đây:

Chi tiết >>