Bài viết về chủ đề "điều kiện xét tuyển công chức"

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện xét tuyển công chức
Điều kiện xét tuyển công chức cấp xã, phường.

Điều kiện xét tuyển công chức cấp xã, phường.

Thưa luật sư.em sinh năm 1993 tốt nghiệp ngành quản lý xây dựng trường cđ xây dựng số 2. Xin hỏi luật sư là với bằng cấp hiện tại em có thể xin xét tuyển công chức địa chính phường hay không? Và cần thêm bằng gì nữa để đủ điều kiện xét tuyển công chức địa chính.

Chi tiết >>