Bài viết về chủ đề "điều kiện về an ninh trật tự "

ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện về an ninh trật tự

 • Xử lý vi phạm hành chính khi kinh doanh khách sạn nhà nghỉ

  Xử lý vi phạm hành chính khi kinh doanh khách sạn nhà nghỉ.

  • 23/09/2020
  • Phạm Diệu

  Hiến pháp 2013 ghi nhận: Mọi người đều có quyền kinh doanh trên mọi lĩnh vực mà luật không cấm, điều đó cho thấy Nhà nước luôn khuyến khích đầu tư kinh doanh đa dạng các ngành nghề để tạo đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để tạo sự thống nhất trong quản lý các tổ chức kinh tế hoặc các cá nhân hoạt động kinh doanh thì pháp luật cũng đề ra cơ chế xử lý trường hợp vi phạm quy định pháp luật. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

  Chi tiết