Bài viết về chủ đề "điều kiện thanh toán công tác phí"

ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện thanh toán công tác phí
Điều kiện người lao động được thanh toán công tác phí

Điều kiện người lao động được thanh toán công tác phí

Tôi đang làm văn thư hợp đồng hiện mức lương tôi đang nhận là 1.150.000đ/tháng hệ số 1.0 và không có khoản công tác phí nào khác. Nhưng theo TT số 09/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập quy định việc khoán tiền công tác phí theo tháng không quá 300.000đ/tháng và hợp đồng văn thư hệ số là 1.35 theo NĐ số 204/2004/NĐ-CP. Trường hợp của tôi như trên thì được thanh toán như thế nào?

Chi tiết >>