Bài viết về chủ đề "điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất"

ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất
HĐ tặng cho QSDĐ của ông cho cháu cần phải có sự đồng ý của các con không?

HĐ tặng cho QSDĐ của ông cho cháu cần phải có sự đồng ý của các con không?

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của ông nội cho cháu dưới hình thức miệng có được không? Hợp đồng tặng cho có cần các con đồng ý hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tặng cho một phần đất nông nghiệp khi chưa có Quyết định thu hồi đất

Tặng cho một phần đất nông nghiệp khi chưa có Quyết định thu hồi đất

Thửa đất của tôi không có Quyết định thu hồi đất, nên không điều chỉnh phần diện tích thu hồi vào GCN được, do đo không thể tặng cho phần diện tích còn lại được...

Chi tiết >>

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất

Năm 2010 chồng tôi có mua 1 miếng đất (đất cây trồng lâu năm) và đứng tên 1 mình trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu. - Vừa qua 2/2016 chồng tôi có ra văn phòng công chứng A để ký Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (một phần) cho tôi.

Chi tiết >>