Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất
|

Tư vấn tặng cho quyền sử dụng đất

Năm 2010 chồng tôi có mua 1 miếng đất (đất cây trồng lâu năm) và đứng tên 1 mình trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu. - Vừa qua 2/2016 chồng tôi có ra văn phòng công chứng A để ký Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (một phần) cho tôi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí