Bài viết về chủ đề "điều kiện tạm hoãn"

ĐIỀU KIỆN TẠM HOÃN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện tạm hoãn
Cận thi 1,5 điop có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Cận thi 1,5 điop có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Cận thi 1,5 điop có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Trường hợp hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2016

Chi tiết >>

Trúng tuyển NVQS trước khi nhập trường có phải đi không?

Trúng tuyển NVQS trước khi nhập trường có phải đi không?

Luật sư tư vấn về trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thời điểm được coi là được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169