Bài viết về chủ đề "điều kiện nâng lương trước thời hạn"

ĐIỀU KIỆN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện nâng lương trước thời hạn
Hỏi về điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức

Hỏi về điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức

Tôi là một công chức huyện. Hiện tôi đang hưởng lương ngạch viên chức (01003) hệ số 3,00 từ ngày 01/12/2012.Trong các năm 2013, 2014, tôi được Chủ tịch UBND huyện tặng khen danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.Đối chiếu với các quy định của đơn vị và của huyện, tôi đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn 06 tháng.Vậy Tôi được hưởng từ tháng 5/2015 hay tháng 6/2015?

Chi tiết >>