Bài viết về chủ đề "điều kiện nâng lương"

ĐIỀU KIỆN NÂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện nâng lương
Điều kiện nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Điều kiện nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi là một giáo viên trường cao đẳng nghề.‎ Ngày 27/9/2012 tôi đựơc chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 01/10/2013 tôi đươc nâng lương thường xuyên từ bậc 3 lên bậc 4.

Chi tiết >>

Tư vấn về nâng lương trước thời hạn đối với công chức

Tư vấn về nâng lương trước thời hạn đối với công chức

Hiện tại tôi đang là công chức Kiểm lâm (mã nghạch: 10226), ngày 01/02/2014 tôi có Quyết định nâng lương thường xuyên lên bậc 2 (hệ số 2,67). Trong năm 2014 tôi được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm 2015, tôi được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Kỳ nâng lương thường xuyên tiếp theo của tôi là ngày 01/02/2017 (bậc 3, hệ số 3,00).

Chi tiết >>