Chế độ được hưởng khi công tác tại vùng kinh tế khó khăn
|

Chế độ được hưởng khi công tác tại vùng kinh tế khó khăn

Công tác trong ngành Giáo dục tại địa bàn xã khó khăn. Nhưng nay chuyển sang công tác trường học mới, ban đầu xã này không thuộc diện khó khăn, sau đó được xét xuyết hưởng xã khó khăn theo nghị định 116 của chính phù. Hỏi người lao động sẽ được hưởng chế độ nào theo quy định của pháp luật

Chi tiết
Tư vấn miễn phí