Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc.
|

Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc.

Tôi làm việc theo hợp đồng 68/2000 từ tháng 02 năm 2015 đến tháng 11 năm 2016 thì tôi làm đơn xin nghỉ việc. Hệ số lương của tôi khi ký hợp đồng là 1.86 và được cơ quan đóng BHTN từ khi ký hợp đồng, được hưởng phụ cấp công vụ và lương hàng tháng của tôi được nhận như sau: 1.86 x 1.210.000 x 25%PCCV - 10.5% (BHXH, BHYT, BHTN). Trong đó 25%PCCV không dùng để tính đóng Bảo hiểm. Tổng lương hàng tháng thực nhận là: 2.576.937 đồng.

Chi tiết
Trường hợp nào người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc?
|

Trường hợp nào người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc?

Tôi vào làm 1 công ty TNHH từ tháng 9/2014, thử việc 2 tháng. Đến tháng 6/2015 tôi xin nghỉ việc. Cả Công ty bắt đầu tham gia bảo hiểm từ tháng 5/2015. Khi tôi nghỉ việc thì sổ bảo hiểm của tôi ghi được 1 tháng ( tháng 5/2015). Vậy cho tôi hỏi: tôi có được Công ty trả trợ cấp thôi việc không? Cụ thể nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp thôi việc?
|

Trường hợp nào thì được hưởng trợ cấp thôi việc?

Câu hỏi: Chào luật sư, giải đáp giúp tôi về trợ cấp thôi việc như sau: Tôi làm lái xe cho công ty TNHH từ tháng 4 năm 2007 đến 2010 tôi ngưng làm việc từ tháng 2 đến thang11 năm 2010. sau đó tôi vào làm việc lại đến tháng 5 năm 2015. Vì giám đốc bệnh chết nên 15 Tháng 6 năm 2015 công ty thông báo cho tôi nghỉ việc Ngày 15 tháng 7. Công ty thông báo trước 30 ngày.

Chi tiết
Hotline: 1900.6169