Bài viết về chủ đề "điều kiện hưởng trợ cấp thai sản"

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện hưởng trợ cấp thai sản
Làm việc không ký hợp đồng lao động có được trợ cấp thai sản không?

Làm việc không ký hợp đồng lao động có được trợ cấp thai sản không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi luật sư! cho tôi hỏi trường hợp công ty tôi không ký hợp đồng lao động với người lao động và cũng không tham gia BHXH thì trợ cấp thai sản như thế nào? Pháp luật quy định thế nào ạ? Kính mong luật sư hỗ trợ. Chân thành cảm ơn!

Chi tiết >>