DN không trả tiền hoàn thuế TNCN cho NLĐ có vi phạm pháp luật không?
|

DN không trả tiền hoàn thuế TNCN cho NLĐ có vi phạm pháp luật không?

DN không trả tiền hoàn thuế TNCN cho NLĐ có vi phạm pháp luật không? Mô tả: Người lao động được hưởng các chế độ, quyền lợi gì khi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ? Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí