Bài viết về chủ đề "điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm sau khi sinh con"

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM SAU KHI SINH CON - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm sau khi sinh con
Tư vấn về vấn đề chế độ bảo hiểm sau khi sinh con

Tư vấn về vấn đề chế độ bảo hiểm sau khi sinh con

Em làm công nhân tại công ty từ ngày 05/02/2015 đến ngày 15/07/2015 sau đó em xin nghỉ phép thai sản, em sinh con vào ngày 04/08/2015, trong thời gian làm việc em đã đóng đươc 6 tháng bảo hiểm, nhưng thời gian em làm việc ở công ty mới được 5 tháng rưỡi.vậy em có được hưởng chế độ bảo hiểm không ạ!

Chi tiết >>