Bài viết về chủ đề "điều kiện hợp thửa đất "

ĐIỀU KIỆN HỢP THỬA ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện hợp thửa đất

 • Điều kiện, thủ tục hợp thửa đất

  Điều kiện, thủ tục hợp thửa đất.

  • 31/10/2020
  • Luật sư Dương Châm

  Việc hợp, tách thửa là một trong số các hoạt động phát sinh trong quá trình sử dụng đất. Khi nhu cầu về sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình thay đổi thì việc hợp, tách thửa được đặt ra để chủ thể sử dụng đất sử dụng diện tích đất hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, tránh sự lãng phí hoặc chật chội, thiếu đất ở.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169