Bài viết về chủ đề "điều kiện hỗ trợ về đất"

ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ VỀ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện hỗ trợ về đất
Tư vấn về điều kiện được hưởng bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

Tư vấn về điều kiện được hưởng bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

Năm 1990 người bà con của tôi có nhận được mảnh đất rừng do UBND huyện cấp (có sổ giao đất giao rừng màu xanh kèm theo) tới năm 1996 gia đình tôi đã nhận thừa kế lại mảnh đất trên nhưng chỉ viết giấy chuyển nhượng thừa kế viết tay và xin chữ ký đóng dấu xác nhận UBND thị trấn

Chi tiết >>