Bài viết về chủ đề "điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động"

ĐIỀU KIỆN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng có quyền lợi gì?

Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng có quyền lợi gì?

Hỏi: Tổ chức tôi làm việc là một tổ chức phi lợi nhuận. Mang mác là trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật nên mọi người khi vào đây đều bị lừa là của nhà nước nên người ít nhất cũng phải mất 80 triệu còn có người thì mất tới 140 triệu nhưng khi vào làm thì mới biết đó không phải của nhà nước mà là của tư nhân.

Chi tiết >>