Bài viết về chủ đề "điều kiện để được bồi thường về đất"

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện để được bồi thường về đất
Thu hồi đất canh tác nông nghiệp đền bù thế nào?

Thu hồi đất canh tác nông nghiệp đền bù thế nào?

Thưa luật sư, nhà tôi có 1 thửa đất canh tác nông nghiệp, nay có chủ trương thu hồi để làm sân vận động của xã, cán bộ xã nói rằng: "chúng tôi chỉ được đền bù theo giá của xã bằng 1/2 giá của UBND tỉnh đền bù".

Chi tiết >>