Sử dụng đất từ năm 1978 đến nay có được công nhận QSD đất
|

Sử dụng đất từ năm 1978 đến nay có được công nhận QSD đất

Cho tôi hỏi: gia đình tôi có sử dụng một mảnh đất trồng cây lâu năm ổn định từ năm 1978 đến nay, không ai tranh chấp, cũng như không thấy chính quyền địa phương tham gia hay có ý kiến gì. Tuy nhiên, do không hiểu biết về pháp luật, nên giai đoạn làm sổ bộ trước đây (1982) mảnh đất này gia đình không khai, nên chính quyền trước đây đã đưa vào đất do xã quản lý. Xin hỏi, gia đình tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất này không.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí