Điều kiện để được công nhận hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực nông thôn?
|

Điều kiện để được công nhận hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực nông thôn?

Luật sư tư vấn về điều kiện để được công nhận hộ nghèo, cận nghèo theo qui định của pháp luật. Nội dung tư vấn như sau: Xin chào! Văn phòng luật sư cho em hỏi 1 việc. Bố mẹ em năm kia có được cho là hộ nghèo, nhưng năm ngoái thôn xóm có thông báo cắt chuyển về hộ cận nghèo. Năm nay, thôn xóm lại nói cắt không còn hộ cận nghèo và nghèo nữa. Em có hỏi lý do tại sao thì họ nói không được.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí