Điều kiện công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng?
|

Điều kiện công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng?

Theo quy định pháp luật hiện hành, để được tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người đề nghị công nhận phải đáp ứng được những điều kiện nhất định. Khi được công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng người được công nhận sẽ được hưởng những chế độ nhất định theo quy định.

Chi tiết
Liên hệ tư vấn