Bài viết về chủ đề "điều kiện chi trả trợ cấp mất việc"

ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ TRỢ CẤP MẤT VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều kiện chi trả trợ cấp mất việc
Thời gian tính trợ cấp mất việc làm

Thời gian tính trợ cấp mất việc làm

Cơ quan tôi có trường hợp công ty chấm dứt HĐLĐ với người lao động do tình hình công ty gặp khó khăn. Công ty đóng BHYT, BHXH, BHTN cho bạn ý đầy đủ, nhất là BHTN đóng đủ 1% theo lương bạn ý thực hưởng là 25,389,000. Vậy trong trường hợp cho bạn ý nghỉ việc công ty có phải trợ cấp tiền mất việc cho bạn ý nữa ko? hay bạn ý hưởng BHTN của bảo hiểm? bạn ý vào làm 5/11/2013 dự kiến ngừng việc 30/11/2015. Xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết >>