Bài viết về chủ đề "điều hành người lao động"

ĐIỀU HÀNH NGƯỜI LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều hành người lao động
Tính lương khi làm việc trong ngày nghỉ lễ và việc thay đổi thời gian làm việc

Tính lương khi làm việc trong ngày nghỉ lễ và việc thay đổi thời gian làm việc

Pháp luật lao động có quy định về cách tính lương khi làm việc trong ngày nghỉ lễ không? Người sử dụng lao động thay đổi thời gian làm việc từ giờ hành chính sang làm việc theo ca thì không cần có sự đồng ý của người lao động có đúng hay không?

Chi tiết >>