Bài viết về chủ đề "điều chuyển người lao động làm công việc mới"

ĐIỀU CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều chuyển người lao động làm công việc mới
Vấn đề chuyển người lao động sang làm công việc mới trái với chuyên môn của họ?

Vấn đề chuyển người lao động sang làm công việc mới trái với chuyên môn của họ?

Câu hỏi tư vấn: Căn cứ tại Điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động như sau:Theo đó trong quyết định lại không có ghi thời gian làm việc ở bộ phận mới là bao lâu và chỉ ghi công việc mới họ phải làm thì có đúng luật không?

Chi tiết >>